Afectat

Una crisi, un IMA, genera afectats; des d’una perspectiva poblacional, promoció de la salut i de prevenció de la malaltia aquesta condició supera a la de víctima.
Un afectat pot ser directe: aquella persona que, arran d’un incident massiu, es traslladada pel SEM o relata una situació que, al seu parer o al d’un professional sanitari, es susceptible de ser atesa i que acut en demanda d’atenció sanitària; òbviament, cal que hi hagi una relació causal directa amb el IMA.
Inclou els evacuats, en el moment del incident, pel SEM i altres ambulàncies cap als centres sanitaris SISCAT on se’ls atendrà i aquells que hi acudeixen pel seus propis mitjans: espontanis; el mateix dia o en els successius.
Els afectats poden ser físics o psicològics.
Els afectats psicològics únicament tindran aquesta condició quan siguin atesos individualment.
Una víctima és un afectat que compleix determinades condicions legals; la condició li atorguen alguns organismes governamentals.
L’afectació psicològica i l’emocional poden sorgir fora del lloc d’ocurrència del IMA i en un altre moment. Les persones ateses en aquesta situació son els afectats indirectes sempre que hi hagi un vincle reconegut amb l’afectat directe i una relació causal amb el IMA.
Si no el manifesten amb un afectat directe, parlem d’afectat secundari.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *