Comitè Operatiu d’Urgències i Emergències

1.MEMBRES DEL GRUP

2. CIRCUITS DE DERIVACIÓ

Circuit de derivació Urgències
Circuit de derivació Urgències
Circuit de derivació Urgències CAPIBE
Circuit de derivació Urgències CUAP Manso
Circuit de derivació Urgències Hospital Clínic
Circuit de derivació Urgències Hospital Maternitat
Circuit de derivació Urgències Hospital Plató
Circuit de derivació Urgències Hospital Sagrat Cor
Circuit de derivació Urgències Hospital Sant Joan de Déu
Derivació malalts via SEM
Pautes d’activació d’urgències des d’AP
Urgències per ABS