QC Covid-19 BCN.

Companyes i companys,

aquest QC en les seves dues parts deixarà de publicar-se el proper divendres. Entenem que ja no aporta massa informació llevat de les dades útils pel desconfinament.

Serà substituit per un Informe de progrés amb una orientació més generalista en el tema Covid i en el tema Residències i orientat al desconfinament.

A aquells seguirdors fidels, gràcies. Als que no, aqui tindreu la darrera versió, divendres.

QCs d’avui

https://infogram.com/1p5ly1kd0mlx6nfpezwxl5qm6kf35k5jl6v?live

20200605_QC EPI