Membres Grup Clínic Urologia

MEMBRES DEL GRUP CLÍNIC DE UROLOGIA BARCELONA ESQUERRA
Nom Cognoms Institució Centre Telèfon Mail
Eduard Garcia Coordinador del grup Hospital Plató 619267020 eduard.garcia.cruz@gmail.com
Juan Manuel Corral Coordinador del grup Hospital Clínic 677552253 JMCORRAL@clinic.cat
Ana Alicarte Corporació Sanitària Clínic Hospital Clínic 932275400 (Ext. 3207) AALICART@clinic.cat
Carles Alsina CAP Les Hortes EAP Poble Sec 933249100 31300can@comb.cat
Carmen Baños Corporació Sanitària Clínic Hospital Clínic 932275400 (Ext. 3207) CBANOS@clinic.cat
Elena Velez Corporació Sanitària Clínic Hospital Clínic 608730614 MVELEZ@clinic.cat
Eva Sánchez CAPSBE CAP Comte Borrell 687572486 esancher@clinic.cat
Francesc ICS EAP Carles Ribas 932232888 frams.bcn.ics@gencat.cat
Jesús Sacristán Hospital Universitari Sagrat Cor Hospital Universitari Sagrat Cor 933221111 (ext. 4596) jsacristan@hscor.com
Jordi Arrufat EBA Sarrià EAP Sarrià 932042288 jordiarrufatespinosa@gmail.com
Juanjo Zamora AISBE Oficina Tècnica AISBE 667075876 jjzamora.bcn.ics@gencat.cat
Mónica Gómez AISBE / Corporació Sanitàría Clínic AISBE / Hospital Clínic 619335668 mgomez3@clinic.cat
Salvador Sitjar CAPSBE CAP Les Corts 617248677 SSITJAR@clinic.cat