Oficina Residències Barcelona

Documents rellevants

Qüestionari Control Simptomes Exposició Treballadors Residències

FITXA DE BROT Covid19

Nota aclaridora Desinfeccions

Nota aclaridora Visites

Nota aclaridora Llits reserva Covid

Nota aclaridora Obligació GIR i localització obligada festius

Butlletins Oficina de Residències BCN

Butlleti RES 1

Butlleti RES 2b

Butlleti RES 3

Butlleti RES 4

Butlleti RES 5

Butlleti RES 6

Butlleti RES 7

Butlleti RES 8

Butlleti RES 9a. Interpretació de les proves diagnòstiques Covid19 en les Residències de Gent Gran.

Butlleti RES 9b. Taula resum

Butlleti RES 10. VGI en mobilitzacions

Butlleti 11. Encàrrecs de l’Oficina de Residències de Barcelona (1)

Butlleti RES 12. Mapa Covid i no Covid

Butlletí RES 13

Butlleti RES 14

Butlletí RES 15. Centres de dia integrats en Residències

Butlleti RES 16

Butlleti RES 17. Test antigen ràpid (TAR)

Butlleti RES 18 Centres de dia autònoms

Butlleti RES 19

Oficina de Residències BCN

1 ModelResidencial 23jul20

2 Implantació Model 23jul20

3 Oficina Residències 12nov20

4 Processos 25ago20

Jornada de Residències BCN 13 juliol 2020. Ponències.

1 1aJornada Residències PROGRAMA

2 1aJornada Residències Model

3 1aJornada residencies TSS

4 1aJornada Residències Dol

5 1aJornada Residències Salut pública

6 1aJornada Residències Oficina

7 1aJornada Residències Prova

9 1aJornada Residències Incertesa

81 1aJornada Residències Paral·lel

82 1aJornada Residències Josep Miracle

ANUNCIS

Annunci 1 Comitè de rebrot

Annunci 2 Oxigen

Annunci 3 Simulacre

Annunci 4 Vigilància rebrot

AJORNAT Òrgan tècnic d’Atenció primària, monogràfic Residències

OTAPiC 6juliol20

Documents CAT

Línia 1_Model ASI Residencies

Línia 1_Atenció Farmacèutica

Línia 1_ Model avaluatiu

Punts de partida

200619-Conveni cooperacio residències definitiu. signat

PermanentCSBjun20 Covid

PermanentCSBjun20 RES